Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Assotsiatsioon INHOPE

Eesti vihjeliin liitus 2011. aasta novembris rahvusvahelise assotsiatsiooniga  INHOPE, mis ühendab eri maade vihjeliine. Assotsiatsioon www.inhope.org loodi 1999.aastal ning ühendab hetkel 46 vihjeliini 42 riigist üle maailma. INHOPE edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis.

20-22.novembril 2012 toimus Amsterdamis eri maade vihjeliine ühendava assotsiatsiooni INHOPE aastakonverents, kus tunnustati Eesti vihjeliini www.vihjeliin.ee tööd laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali leviku tõkestamisel internetis. Samas kinnitati ka Eesti täisliikmelisus rahvusvahelises assotsiatsioonis INHOPE.

INHOPE Annual Report 2019 INHOPE Aastaraport 2019

INHOPE aastaraport 2018 – INHOPE Annual Report 2018

INHOPE Annual Report 2017 (INHOPE aastaraport 2017)

INHOPE Code of Practice

Partnerid