Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Statistika

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2019 – 30.06.2019

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal 33
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 38
Muu (mitte ebaseaduslik) 116
Kokku 187

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2018 – 31.12.2018

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal 39
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 57
Muu (mitte ebaseaduslik) 76
Kokku 172

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2018 – 30.06.2018

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal 130
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 90
Muu (mitte ebaseaduslik) 81
Kokku 301

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2017 – 31.12.2017

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed 43
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 25
Muu (mitte ebaseaduslik) 70
Kokku 138

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2017 – 30.06.2017

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed 38
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 99
Muu (mitte ebaseaduslik) 60
Kokku 197


Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07.2016 – 31.12.2016

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed 3
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 99
Muu (mitte ebaseaduslik) 47
Kokku 149

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01.2016 – 30.06.2016

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed 19
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 120
Muu (mitte ebaseaduslik) 45
Kokku 184

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.02.2011 – 31.12.2015

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitavad veebilehed 468
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 2147
Muu (mitte ebaseaduslik) 1126
Kokku 3808

Partnerid