Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Statistika

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2023

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal316
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)0
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)334
Kokku650

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2023

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal506
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)13
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)443
Kokku962

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2022

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal113
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)1
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)113
Kokku227

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2022

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal16
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)60
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)183
Kokku259

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.07. – 31.12.2021

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal55
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)3
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)277
Kokku335

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.01. – 30.06.2021

Materjali sisuTeadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal429
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad)4
Muu (mitte leitav, mitte ebaseaduslik)125
Kokku558

Vihjeliinile edastatud teadete arv perioodil 01.02.2011 – 31.12.2020

Materjali sisu Teadete arv
Laste seksuaalset ärakasutamist esitav materjal 1 169
Pornograafilise sisuga veebilehed 18+ (lastele kergelt kättesaadavad) 2 766
Muu (mitte ebaseaduslik) 2 007
Kokku 5 942

Partnerid