Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

 • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Teadete käitlemine

 • Vihjeliinile saab teate edastada veebilehel vihjeliin.ee asuva teavitusvormi kaudu, mis avaneb klõpsamisel sildil – Teavita ebaseaduslikust sisust .
 • Vihjeliinile saab edastada teate ilma isikuandmeid lisamata e. anonüümselt.
 • Vihjeliinile tulnud teave käideldakse võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul teate saabumisest.
 • Teates edastatud veebilehe aadress avatakse ja selle sisu hinnatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebilehtedel olevat materjali. Isikute vahelises suhtlusvõrgustikus või sisselogimist eeldavas keskkonnas asuvat materjali ei kontrollita ning selline teade edastatakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt määratud kontaktisikule.
 • Kui vihjeliinile saabunud teade sisaldab infot veebikeskkonna kohta, mis esitab ebaseaduslikku materjali, selgitatakse välja selle asukohariik.
 • Juhul, kui ebaseadusliku sisuga materjali asukohariigiks on Eesti, saadetakse vastav teade Politsei- ja Piirivalveameti kontaktisikule.
 • Juhul, kui ebaseadusliku sisuga materjali asukohariigiks ei ole Eesti, kuid asukohariigis on olemas INHOPE assotsiatsiooni kuuluv vihjeliin, edastatakse info ebaseadusliku  sisuga veebilehe kohta vastava riigi vihjeliinile.
 • Juhul, kui ebaseadusliku sisuga materjalide asukohamaaks ei ole Eesti ning asukohamaal ei ole INHOPE assotsiatsiooni kuuluvat kohalikku vihjeliini, edastatakse teade Politsei- ja Piirivalveameti kontaktisikule.
 • Vihjeliinile saabunud küsimustele vastatakse, kui küsimuse esitaja nimi ja kontaktaadress on lisatud.
 • Vihjeliin ei edasta teadetes sisalduvaid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui selline kohustus tuleneb seadusest.
 • Vihjeliin vastab päringutele Vihjeliini meeskonna nimel.

Partnerid