Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Trükised, artiklid, uuringud

Raamat “Võta jutuks.Internet ja laste seksuaalne väärkohtlemine”, autor Sari Valoaho. Raamat sisaldab teavet interneti ja laste seksuaalse väärkohtlemise seostest ja pakub nõuandeid ning soovitusi, kuidas teemat laste ja noortega käsitleda, aga ka kuidas seksuaalset väärkohtlemist kogenud last ja noort aidata ning toetada.Raamatu on tõlkinud ja kohandanud MTÜ Lastekaitse Liit.

Raamat “Kaitske mind kõige eest” pakub teavet lastega ja nende heaolu nimel töötavatele spetsialistidele interneti ja digitaalmeedia osast laste seksuaalses ärakasutamises.

Partnerid